Xiaomi 20.

Xiaomi ....
510 ....
"" ....
( )....
  ( )

, . -, , . , . . , . , , , , , , . , , ..